Галоўная » Дзяржаўная бібліяграфія » Рэтраспектыўныя бібліяграфічныя паказальнікі

Рэтраспектыўныя бібліяграфічныя паказальнікі

Рэтраспектыўная бібліяграфія Беларусі адлюстроўвае сукупны нацыянальны рэпертуар дакументаў рэспублікі. Асноўная задача беларускай нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліяграфіі – адлюстраваць дакументы, выпушчаныя на тэрыторыі Беларусі, а таксама ў замежных краінах на беларускай мове, створаныя прадстаўнікамі беларускай нацыі, і матэрыялы аб Беларусі.

За мінулыя гады Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі падрыхтаваны і выдадзены рэтраспектыўныя паказальнікі:

        Летапiс беларускага друку. 1927–1929.
             Ч.2. Паасобныя выданнi на беларускай мове. 1835–1916.
             Ч.3. Сшытак 1. Выданнi на беларускай мове. 1917–1924.
             Ч.3. Сшытак 2. Выданнi на рускай, польскай, яўрэйскай мовах. 1917–1924.
             Ч.4. Перыядычны друк на беларускай мове.

        Летапiс друку БССР. 1941–1945. Мн., 1947–1949.
             Ч.1. Кнiгi i брашуры.
             Ч.2. Артыкулы з часопiсаў i газет.

        Перыядычны друк Беларускай ССР. Газеты Беларускай ССР, 1917–1975. У 2 ч. Мн., 1984–1985.
             ... 1817–1916.   Мн., 1960.
             ... 1917–1958.   Мн., 1960.
             ... 1959–1963.   Мн., 1964.

        Падпольныя перыядычныя выданнi на Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны. Мн., 1975.

        Беларускi перыядычны друк: сiстэматычны паказальнiк матэрыялаў, якiя змешчаны ў часопiсах i зборнiках, што выходзiлi на тэрыторыi БССР у 1917–1927 гг. Мн., 1929.

        Летапiс часопiсных артыкулаў. 1928–1933. У 2 ч. Мн., 1992.

        Кнiгi Беларускай ССР: зводная бiблiяграфiя. Мн., 1963–1987.
             ... 1956–1960.  
             ... 1961–1965.  
             ... 1966–1970.  
             ... 1971–1975.  
             ... 1976–1980.  

        Музычная лiтаратура БССР.
             ... 1917–1961.   Мн., 1963.
             ... 1945–1975.   Мн., 1978.
             ... 1976–1991.   Мн., 1997.

        Мастацкая лiтаратура народаў СССР у перакладзе на беларускую мову.
             ... 1917–1965.   Мн., 1967.
             ... 1966–1975.   Мн., 1978.
             ... 1976–1991.   Мн., 1997.

        Савецкая Беларусь ва ўспамiнах сучаснiкаў. Мн., 1973.

        Газеты Беларусі, 1776–1975. Мн., 2003.