Галоўная » ISBN » Як атрымаць ISBN?

Як атрымаць ISBN?

Для рэгістрацыі ў сістэме ISBN і атрымання міжнароднага стандартнага кніжнага нумара неабходна падаць наступныя дакументы:

 

заяўку па прыведзенай ніжэй форме на бланку арганізацыі, завераную подпісамі кіраўніка арганізацыі, галоўнага бухгалтара і пячаткай;

 

копію пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы і распаўсюджвальніка друкаваных выданняў, выданага Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

 

 

Узор заявы на прысваенне нумара рэгістранта ў сістэме ISBN

 

Дырэктару ДУ "Нацыянальная кніжная палата Беларусі"

 

Заява

 

У адпаведнасці з Пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў


(нумар, дата выдачы)


(назва арганізацыі дакладна ў адпаведнасці з Пасведчаннем)

 

нададзена права выпуску друкаваных выданняў наступных відаў:


 

Штогод плануецца выпускаць _____________________ кніг.

 

Просім прысвоіць нумар рэгістранта ў сістэме Міжнароднай стандартнай кніжнай нумарацыі (ISBN) і разлічыць __________________ нумароў.

 

 

Аплату гарантуем.

 

Абавязваемся выкарыстоўваць ISBN у адпаведнасці з тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі і Кіраўніцтвам па ISBN, не дапушчаць памылак у нумарах, не перадаваць прысвоены выдавецтву ISBN іншым арганізацыям, паведамляць у Нацыянальную кніжную палату Беларусі звесткі аб перанайменаванні і зменах у адрасных даных выдавецтва.

 

"____" ________________ _______ г.

 

Дырэктар _______________      _____________________

                           (подпіс)                       (Прозвішча, ініцыялы)

Галоўны бухгалтар _______________      _____________________

                                        (подпіс)                      (Прозвішча, ініцыялы)

М. П.