Галоўная » Аб кніжнай палаце

Аб Кніжнай палаце Беларусі

З гісторыі

Нацыянальная кніжная палата Беларусі была створана ў 1924 годзе, калі ў адпаведнасці з пастановай Савета народных камісараў БССР № 47 ад 25 чэрвеня ў структуры Беларускай дзяржаўнай і ўніверсітэцкай бібліятэкі пачаў работу аддзел «Беларуская кніжная палата».

 

У 1977 годзе пастановай Савета Міністраў БССР № 141 ад 13 мая “О создании Государственной книжной палаты БССР” аддзел быў пераўтвораны ў самастойную ўстанову – “Дзяржаўная кніжная палата Беларусі” і падпарадкаваны Дзяржаўнаму камітэту  БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю.

 

На Палату былі ўскладзены функцыі рэспубліканскага навуковага цэнтра дзяржаўнай бібліяграфіі, статыстыкі друку, рэспубліканскага архіва друку, цэнтралізаванай каталагізацыі і галіновага цэнтра навукова-тэхнічнай інфармацыі па выдавецкай дзейнасці, паліграфіі, кніжным гандлі і бібліяграфіі.

 

У 1992 годзе ў адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 579 ад 23 верасня Дзяржаўная кніжная палата Рэспублікі Беларусь перайменавана ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі.

1 жніўня 2013 года ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь» № 8-З ад 29 снежня 2012 года ўстанова «Нацыянальная кніжная палата Беларусі» пераназвана ў дзяржаўную ўстанову «Нацыянальная кніжная палата Беларусі».

У цяперашні час Нацыянальная кніжная палата Беларусі з’яўляецца ўстановай галіны культуры і ўтрымліваецца на сродкі рэспубліканскага бюджэту.

Накірункі дзейнасці

Атрыманне бясплатных абавязковых экзэмпляраў усіх відаў друкаваных выданняў, выдадзеных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама за яе межамі па заказах беларускіх выдаўцоў.

Дзяржаўная бібліяграфічная рэгістрацыя друкаваных выданняў.

Фарміраванне баз даных аб кнігах і брашурах, аўтарэфератах дысертацый, картаграфічных, выяўленчых і нотных выданнях, газетных і часопісных артыкулах і таксама аб беларускай  экстэрыёрыцы.

Падрыхтоўка і выпуск бягучых дзяржаўных бібліяграфічных паказальнікаў і паказальнікаў рэтраспектыўнай бібліяграфіі.

Атрыманне і апрацоўка ведамаснай справаздачнасці аба выпуску неперыядычных выданняў і друкаваных СМІ.

Статыстычны ўлік друкаваных выданняў, фарміраванне статыстычных баз даных і публікацыя статыстычных даных у штогодніку “Друк Беларусі”.

Выданне іншай тэматычнай літаратуры.

Арганізацыя і захоўванне ўсіх друкаваных выданняў Рэспублікі Беларусь з пачатку ХХ стагоддзя ў дзяржаўным фондасховішчы.

Арганізацыя распрацовак, распрацоўка і ўкараненне тэхнічных нарматыўных прававых актаў (стандартаў і тэхнічных умоў) па асноўных накірунках дзейнасці галіны: выдавецкай і  паліграфічнай дзейнасці, кніжным гандлі і бібліяграфіі.

Выкананне функцый Беларускага агенцтва стандартнай нумарацыі кніг (ISBN).

Аказанне платных інфармацыйных і даведачна-бібліяграфічных паслуг па запытах карыстальнікаў інфармацыі.

Чытайце таксама ў гэтым раздзеле: